Тато искаше да има язовири – резервни водоизточници срещу зарази и радиация

Много шум се вдигна за качествата на питейната вода в някои райони на страната. Беше съобщено, че в Хасково, Първомай и Велинград има завишени стойности на уран във водата. Не закъсняха и партийните спорове и обвинения по този въпрос. Така, ама изворите са възникнали още когато не е имало партии и управляващи.

Ще разкажа един случай. През 1988 г. при един разговор с анатемосвания Тодор Живков в ловно стопанство „Кормисош” той запита дали може по река Белишка, която преминава през стопанството, да бъдат построени микроязовирчета. На тях да бъдат изградени малки електроцентрали. Имаше предвид такива електроцентрали да бъдат построени на някои реки в страната, та при евентуална война да бъдат ползвани. Казах му, че тази река е с голяма денивалация и не може да стане. Предложих му обаче следния вариант: Под изселеното село Хамбар дере, при слизането на север под селцето Шарен нос, има тясно и удобно място за преграждането на рекичката. Ако там се направи язовирна стена, ще се получи един средно голям язовир. В него ще се събират високите пролетни води, които сега свободно изтичат. Понеже във водосбора няма населени места, водата ще бъде изключително чиста и ще може да се използва и за пиене.

Живков беше делови човек, реагира незабавно и в следващите дни изпрати хора за проверка. Дойдоха Васил Цанов Василев, тогавашен секретар на ЦК на БКП, и Стамен Стаменов, началник на Главно управление на пътищата. Отидохме на място и те се увериха в целесъобразността на предложението. Последва изготвянето на идеен проект. Направена беше карта, на която беше отразен проектираният язовир и дори беше наименуван „язовир Кормисош”. Тези документи бяха при тогавашния зам.-председател на Окръжен народен съвет–гр. Пловдив Иван Панев.

Наскоро след това настъпиха промените. Живков си отиде и документите си останаха в папките.
При една среща в Народното събрание казах това на Йордан Бакалов, народен представител от този район. Той ми отговори, че вече партията му не е на власт и нищо не може да направи.

Сега, когато ще се търсят алтернативи за чиста вода, изграждането на този язовир ще е целесъобразно. От него ще могат да бъдат захранвани и Пловдивска, и Хасковска област.

Христо Христов-Референта, Правец

Сподели

Реклама